Q賺歡迎您!請登錄|免費注冊
2019.12.1日數據《Q檬掛機》工資結算明細
本期共發放:866.38974元    發放時間:2019-12-02 17:01提示:以下數據為本期的結算記錄,請大家核對,如有錯誤的地方,請聯系網站客服進行糾正解決。
任務名稱 工號 本期數據 本期夜班 價格(元) 會員名 等級/返傭比 任務工資 全班獎 夜班獎 實發工資
Q檬掛機 TM-102890 6125539 0 1/萬 dwq***s 黃金/105% 643.181595元 0元 0元 643.181595元
Q檬掛機 TM-57956 1208287 0 1/萬 qqq***3 黃金/105% 126.870135元 0元 0元 126.870135元
Q檬掛機 tm-123279 622844 0 1/萬 nci***4 黃金/105% 65.39862元 0元 0元 65.39862元
Q檬掛機 TM-130120 74263 0 1/萬 yzy***4 黃金/105% 7.797615元 0元 0元 7.797615元
Q檬掛機 TM-137730_D009 20757 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 2.179485元 0元 0元 2.179485元
Q檬掛機 TM-137730_D002 18722 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 1.96581元 0元 0元 1.96581元
Q檬掛機 TM-90644 17727 0 1/萬 don***0 普通/100% 1.7727元 0元 0元 1.7727元
Q檬掛機 TM-138952_0090 16490 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.73145元 0元 0元 1.73145元
Q檬掛機 TM-138952_0020 13513 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.418865元 0元 0元 1.418865元
Q檬掛機 TM-138952_0010 13324 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.39902元 0元 0元 1.39902元
Q檬掛機 TM-35945 12036 0 1/萬 ynm***x 普通/100% 1.2036元 0元 0元 1.2036元
Q檬掛機 TM-138952_0030 9604 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 1.00842元 0元 0元 1.00842元
Q檬掛機 TM-137730_D014 7701 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.808605元 0元 0元 0.808605元
Q檬掛機 TM-137730_D001 6190 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.64995元 0元 0元 0.64995元
Q檬掛機 tm-37715 6305 0 1/萬 s66***6 普通/100% 0.6305元 0元 0元 0.6305元
Q檬掛機 TM-137730_D003 4822 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.50631元 0元 0元 0.50631元
Q檬掛機 TM-22978 4355 0 1/萬 hap***7 普通/100% 0.4355元 0元 0元 0.4355元
Q檬掛機 TM-137730_D018 2710 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.28455元 0元 0元 0.28455元
Q檬掛機 TM-145094-102 2841 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2841元 0元 0元 0.2841元
Q檬掛機 TM-145094-101 2795 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2795元 0元 0元 0.2795元
Q檬掛機 TM-145094-111 2763 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2763元 0元 0元 0.2763元
Q檬掛機 TM-145094-108 2707 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2707元 0元 0元 0.2707元
Q檬掛機 TM-145094-128 2669 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2669元 0元 0元 0.2669元
Q檬掛機 TM-145094-138 2519 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2519元 0元 0元 0.2519元
Q檬掛機 TM-137730_D18J 2290 0 1/萬 lee***e 黃金/105% 0.24045元 0元 0元 0.24045元
Q檬掛機 TM-145094-104 2197 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2197元 0元 0元 0.2197元
Q檬掛機 TM-145094-106 2173 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2173元 0元 0元 0.2173元
Q檬掛機 TM-145094-159 2154 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2154元 0元 0元 0.2154元
Q檬掛機 TM-145094-148 2112 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.2112元 0元 0元 0.2112元
Q檬掛機 TM-145094-155 2090 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.209元 0元 0元 0.209元
Q檬掛機 TM-145094-143 1970 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.197元 0元 0元 0.197元
Q檬掛機 TM-119763 1941 0 1/萬 hee***8 普通/100% 0.1941元 0元 0元 0.1941元
Q檬掛機 TM-145094-103 1699 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1699元 0元 0元 0.1699元
Q檬掛機 TM-145094-112 1567 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1567元 0元 0元 0.1567元
Q檬掛機 TM-145094-134 1488 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1488元 0元 0元 0.1488元
Q檬掛機 TM-145094-117 1488 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1488元 0元 0元 0.1488元
Q檬掛機 TM-145094-130 1471 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1471元 0元 0元 0.1471元
Q檬掛機 TM-145094-124 1426 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1426元 0元 0元 0.1426元
Q檬掛機 TM-114558 1417 0 1/萬 xia***2 普通/100% 0.1417元 0元 0元 0.1417元
Q檬掛機 TM-10879 1398 0 1/萬 可***愛 普通/100% 0.1398元 0元 0元 0.1398元
Q檬掛機 TM-145094-110 1384 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1384元 0元 0元 0.1384元
Q檬掛機 TM-49095 1382 0 1/萬 chh***1 普通/100% 0.1382元 0元 0元 0.1382元
Q檬掛機 TM-97305 1377 0 1/萬 Dee***g 普通/100% 0.1377元 0元 0元 0.1377元
Q檬掛機 TM-145094-122 1368 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1368元 0元 0元 0.1368元
Q檬掛機 TM-145094-133 1296 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1296元 0元 0元 0.1296元
Q檬掛機 TM-145094-152 1286 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1286元 0元 0元 0.1286元
Q檬掛機 TM-145094-119 1278 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1278元 0元 0元 0.1278元
Q檬掛機 TM-145094-132 1248 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1248元 0元 0元 0.1248元
Q檬掛機 TM-145094-116 1230 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.123元 0元 0元 0.123元
Q檬掛機 TM-145094-151 1177 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1177元 0元 0元 0.1177元
Q檬掛機 TM-145094-150 1131 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1131元 0元 0元 0.1131元
Q檬掛機 TM-145094-141 1130 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.113元 0元 0元 0.113元
Q檬掛機 TM-145094-129 1103 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1103元 0元 0元 0.1103元
Q檬掛機 TM-145094-114 1020 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.102元 0元 0元 0.102元
Q檬掛機 TM-145094-157 1003 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.1003元 0元 0元 0.1003元
Q檬掛機 TM-12696 995 0 1/萬 暗***得 普通/100% 0.0995元 0元 0元 0.0995元
Q檬掛機 TM-145094-149 989 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0989元 0元 0元 0.0989元
Q檬掛機 TM-14829 961 0 1/萬 ZQ1***7 普通/100% 0.0961元 0元 0元 0.0961元
Q檬掛機 TM-145094-113 788 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0788元 0元 0元 0.0788元
Q檬掛機 TM-121825 614 0 1/萬 WJD***5 普通/100% 0.0614元 0元 0元 0.0614元
Q檬掛機 TM-136915 602 0 1/萬 cc2***c 普通/100% 0.0602元 0元 0元 0.0602元
Q檬掛機 TM-138799 458 0 1/萬 mon***2 普通/100% 0.0458元 0元 0元 0.0458元
Q檬掛機 TM-97840 456 0 1/萬 abc***8 普通/100% 0.0456元 0元 0元 0.0456元
Q檬掛機 TM-65922 401 0 1/萬 黎***妍 普通/100% 0.0401元 0元 0元 0.0401元
Q檬掛機 TM-27420 385 0 1/萬 yzn***l 普通/100% 0.0385元 0元 0元 0.0385元
Q檬掛機 TM-145094-109 370 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.037元 0元 0元 0.037元
Q檬掛機 TM-43606 259 0 1/萬 超***呆 普通/100% 0.0259元 0元 0元 0.0259元
Q檬掛機 TM-138952_0140 192 0 1/萬 gua***a 黃金/105% 0.02016元 0元 0元 0.02016元
Q檬掛機 TM-56260 150 0 1/萬 張***業 普通/100% 0.015元 0元 0元 0.015元
Q檬掛機 TM-50441 136 0 1/萬 yux***e 普通/100% 0.0136元 0元 0元 0.0136元
Q檬掛機 lwx1314 1 0 1/萬 ---***- 普通/100% 0.0001元 0元 0元 0.0001元
Q檬掛機 TM-145094-167 1 0 1/萬 156***m 普通/100% 0.0001元 0元 0元 0.0001元

陕西快乐10分走势图 有利润就一定赚钱吗 个人做什么平台赚钱 蔡林记热干面赚钱吗 网上接设计任务赚钱 彩6彩票苹果 天龙八部3刷副本赚钱 户外组团赚钱 关于自用省钱分享赚钱的平台 C5倒卖饰品可以赚钱嘛 萬豪线上娱乐网址 美女麻将单机版破解版 第146章 乖 赚钱养你 2018种什么药赚钱 博猫娱乐群 港口的进出口公司最赚钱的产业 直播间哪个比较好赚钱